Országos Tűzvédelmi Szabályzat

A Magyar Építész Kamara Elnökségének
TÁJÉKOZTATÓJA

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról („OTSZ”) szóló 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 2011. október 6-án lépett hatályba. Az OTSZ 288 § (1) bekezdése a következőket tartalmazza:

 

 

Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műszaki leírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi műszaki leírás, dokumentáció. A tűzvédelmi műszaki leírás, dokumentáció készítése szaktevékenység, azt csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy készítheti. A felelős tervező köteles tűzvédelmi szakértőt (építmények tűzvédelme, vagy építész-, vagy elektromos-, vagy gépész tűzvédelmi szakértő) bevonni, vagy tűzvédelmi tervezőt igénybe venni a tűzvédelmi műszaki leírás elkészítéséhez. Vegyipari, olajipari és gázipari tervezés során a szakterületnek megfelelő tűzvédelmi szakértő közreműködése is megengedett. A szakértő, tűzvédelmi tervező a tűzvédelmi műszaki leírást és valamennyi építészeti műszaki tervlapot köteles aláírni.”

A MÉK a fenti rendelkezést megvizsgálta, annak egyéb jogszabályokkal való összeegyeztethetőségét megvitatta és úgy találta, hogy mind jogpolitikai, mind gyakorlati értelemben komoly aggályokat okoz.

 

Az OTSZ 288 § (1) bekezdése nincs összhangban az EU 2006/23/EK szolgáltatási irányelvével. Ezen irányelv szerint a tagállamok a szolgáltatási tevékenység nyújtására való jogosultságot, illetve annak gyakorlását főszabályként nem köthetik engedélyezési rendszerhez. Ez alól csak a szabályozott szakmák a kivételek. Az építészeti tervezési tevékenység szabályozott szakma, így jogosan csak kamarai tagok gyakorolhatják ezt a tevékenységet. A tűzvédelmi tervfejezet elkészítése nem önálló tervezési tevékenység, annak tartalma a tervezés során alkalmazott műszaki megoldások tűzvédelmi megfelelősségének a bemutatása, következésképpen az építészeti és szakági tervezői tevékenység része.

A szolgáltatási irányelv célja, hogy megkönnyítse a szolgáltatások szabad áramlását az Európai Unió tagországai között. E jogszabály értelmében a szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállamnak (így Magyarországnak is) saját területén biztosítania kell a szolgáltatásnyújtására való jogosultságot és annak szabad gyakorlását. Az új OTSZ ezzel nincs összhangban, mivel a nem magyar állampolgár építészek szolgáltatásnyújtási szabadságát korlátozza a magyar tűzvédelmi szakember kötelező bevonása, amennyiben ez előfeltétele az építész tevékenység végzésének.

Az irányelv az ügyintézés egyszerűsítését írja elő. Eszerint ha a tagállamok a szolgáltatótól vagy a szolgáltatás igénybevevőjétől igazolást, tanúsítványt vagy bármely egyéb olyan iratot kérnek, amely valamely követelménynek való megfelelést bizonyít, minden olyan, más tagállamból származó iratot el kell fogadniuk, amely ezzel egyenértékű célt szolgál, vagy amelyből egyértelműen kiderül a szóban forgó követelménynek való megfelelés. Ennek alapján a tagállamok nem követelhetik meg, hogy valamely, más tagállamból származó építész által készített és tanúsított tervet további szakértőknek kelljen tanúsítania.

Az OTSZ 288 § (1) bekezdése nincs összhangban azzal az alkotmányos alapelvvel, miszerint alacsonyabb szintű jogszabály nem állhat ellentétben a magasabb szintűvel. Az OTSZ 288 § (1) bekezdése a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásának sem tesz eleget, mert nem illeszkedik mindenben a jogrendszer egységébe és nem rendelkezik „a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal”.

 

Az új OTSZ jogszabályi felhatalmazás hiányában állapít meg szabályokat a tűzvédelmi tervező, szakértő, felelős tervező, készenlétben tartó tevékenységek folytatására és feltételeire.

 

Az OTSZ 288 § (1) bekezdése nincs összhangban Az építészeti műszaki tervezési tevékenységet szabályozó 104/2006. (IV. 28.) Kormányrendelettel. Az építészeti szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének egyik alapfeltétele a jogosultsági vizsga letétele. A jogosultsági vizsga kiterjed a tűzvédelmi ismeretekre is. A jogosultsági vizsga tanúsítja, hogy a tervezői jogosultsággal rendelkező építész a tűzvédelem terén a tervezéshez szükséges ismeretekkel rendelkezik. E kormányrendelet nem írja elő, hogy a tűzvédelmi tervfejezet elkészítését az építész önállóan nem készítheti el, nem ír elő kötelezően tűzvédelmi szakértő bevonására kötelezettséget.

 

Az OTSZ 288 § (1) bekezdése nincs összhangban az Építésügyi hatósági eljárásokat szabályozó 193/2009 (IX.15.) Kormányrendelettel. Ez részletesen leírja az építési engedélyezési kérelmekre vonatkozó követelményeket, így a tervezői nyilatkozat kiállítását és annak részletes tartalmát is. E Kormányrendelet nem ír elő tűzvédelmi szakértő bevonására kötelezettséget.

 

Az új OTSZ nem követi a magasabb szintű és korábban hatályba lépett jogszabályok, az Étv. és a 235/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) fogalom meghatározásait.

 

Az OTSZ 288 § (1) bekezdésében előírtakat, véleményünk szerint, nem lehet betartani, így a gyakorlatban számtalan értelmezési lehetőségre adhat okot, amely teljes jogbizonytalanságot eredményezhet.

Mindezekre tekintettel a MÉK kezdeményezte a rendeletet kiadó Belügyminisztériumnál és az OKF –nél, hogy sürgősséggel korrigálják a fent leírt problémát, és vegyék elejét a jogbizonytalanságnak, valamint az esetleges hátrányos jogkövetkezményeknek. A MÉK kész minden törvényes eszközt igénybe venni, és az adott jogi fórumokon eljárni, hogy ez a súlyos probléma megoldódhasson.

 

 

 

 

Eseménynaptár

<< 2018
Február
 >>
KeSzCsSzVa
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

Hírlevél

Hírlevél