Tervtanács

Tisztelt Kamarai tagok, Tervező kollégák!

Jelen levelünkkel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács (továbbiakban: Tervtanács) működéséről és a tervek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról kívánunk tájékoztatást adni. A tervtanács illetékessége kiterjed Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területére településrendezési tervek véleményezésének esetében (lásd 2.1 pont); valamint a világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék 27 településére vonatkozó építészeti-műszaki tervek véleményezése tekintetében (lásd 2.2 pont);

A Tervtanács működését (a tervek benyújtásának módját, a dokumentáció tartalmi és formai követelményeit, a véleményezés szempontjait stb.) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006 (XII.7) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

A további szabályokat a Kormánymegbízott által jóváhagyott Ügyrend tartalmazza, melynek kivonatát az alábbiakban ismertetjük:

 

  1. 1. A tervtanács illetékessége, adatai:

A Tervtanács illetékességi területe Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe.

A Tervtanács elnevezése:          Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács

Székhelye, címe:                      3530 Miskolc, Csizmadia köz 1.

Telefon:                                   (46) 514-638 (Kormánymegbízotti Kabinet titkárság)

E-mail:                                     Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ülések helye:                            a mindenkori meghívó szerint

A Tervtanács működtetője:       Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Kormánymegbízotti Kabinet – Állami Főépítész

 

2.         A településrendezési valamint az építészeti-műszaki tervtanács feladatköre:

2.1.      A településrendezési tervtanács véleményt formál a települési önkormányzat polgármesterének vagy településrendezési eszköz tervezőjének megkeresésére a készülő településrendezési eszközről a településrendezési eljárás közbenső véleményezési szakaszát megelőzően.

2.2. Az építészeti-műszaki tervtanács véleményezi:

2.2.1.    a települési önkormányzat településképi véleményét az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 71. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott azon esetekben, amikor a fellebbezés érinti az elsőfokú határozatba beépült településképi véleményt,

2.2.2. a R. 9. § (4) c. pontja értelmében a polgármester településképi véleményezési eljárása hiányában a világörökségi területen a több, egy tájegységet képező település közigazgatási területén új épület építéséhez, meglévő épület bővítéséhez, valamint a településképet érintő homlokzati felújításhoz vagy átalakításhoz szükséges építészeti-műszaki dokumentációt.

FONTOS!

A lakóépület építésének egyszerű bejelentésről szóló 155/2016. (VI.13) Korm. Rendelet nem tesz különbséget a világörökségi területre vonatkozóan, azonban a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény; a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről szóló 485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a tervtanácsi Rendelet előírásait be kell tartani, és a jogszabályokat együttesen értelmezve kell alkalmazni.

A Tervtanácshoz javasoljuk a tervek vázlattervi szinten kidolgozott, de az elbírálhatósághoz megfelelő tartalmú dokumentáció beküldését. A beadott építész terveknél nagyon fontos szempont a környezetbe illesztés bemutatása, látványterv, modell, fotódokumentáció stb. (Lásd a Rendelet 11. és a 15. § rendelkezéseit). A településszerkezetbe, a környezetbe való illeszkedés bemutatásához a –szomszédos építmények bemutatásán túlmenően– javasoljuk annak tágabb környezetére, a településen belül való elhelyezkedésére vonatkozó felülnézeti bemutatását is (pl. légi fotó).

A tervezés vázlattervi fázisában javaslunk előzetes konzultációt tartani az egyes településekre kijelölt tervtanácsi tagokkal az         alábbi táblázat szerint. A település főépítészi feladatait ellátó tervtanácsi tag (lásd az alábbi táblázat szerint) részt vesz az adott terv véleményezésében a Tervtanácsi ülésen.

Tervtanácsi tag

Elérhetőség

Tokaj-Hegyalja 27 települése

Bodonyi Csaba DLA

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

világörökségi főépítész fejlesztéseket összefogó feladatai

Olajos Csaba

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Sárospatak

Tolcsva

Bodrogolaszi

Rudolf Mihály DLA

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tokaj

Tarcal

Mezőzombor

Radványi György DLA

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Sátoraljaújhely

Makkoshotyka

Hercegkút

Salamin Ferenc

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Szerencs

Monok

Szegilong

Erhardt Gábor

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Abaújszántó

Erdőbénye

Tállya

Kovács Ágnes

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Szegi

Fábián Rigó Tamás

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Mád

Rátka

Golop

Bereczki Zoltán

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Legyesbénye

Bekecs

Sárazsadány

Dobos Péter

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Erdőhorváti

Vámosújfalu

Olaszliszka

 

A Tervtanács további tagjai:

Bernáth Mihály, Ferencz István DLA, Halmai Attila, Pirity Attila, Puskás Péter, Rostás László,

Sugár Péter DLA, Szűcs Gábor; Viszlai József

 

A tervek benyújtásának módja és lehetőségei:

-       ÉTDR felületen keresztül

-       E-mail-ben, lehetőleg összefűzött PDF formátumban, cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

-       Személyesen, elektronikus adathordozón (CD, DVD, Pen drive)

-       Valamint minden esetben papír alapon is 1 példányban a Tervtanács címére postán beküldve, vagy személyesen beadva.

A tervek benyújtása: (a tervtanácsi eljárás rendjét a Rendelet 12. § tartalmazza)

-       A tervtanácsi eljárás a jelen levél 3. oldalán található KÉRELEM kitöltésével és beküldésével indul.

-       Kérjük a Kérelmet aláírt .pdf és aláírás nélküli .doc formátumban is szíveskedjenek elküldeni.

-       A tervek bemutatása a digitálisan beküldött dokumentáció vetítésével történik.

 

Egyéb információk:

-       A tervtanácsi ülés időpontjáról a tervet benyújtók és a meghívottak részére meghívót küldünk.

-       A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánításáról szóló 5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet elérhetősége, amely tartalmazza a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék néven történeti tájként műemléki védelemben részesített 27 település felsorolását is:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200005.NEM

-       A tervtanácsokról szóló 252/2006 (XII.7) Kormányrendelet elérhetősége:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104745.298617

-       A tervezési jogosultságokat az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1 sz. és 2 sz. melléklete szabályozza, melynek értelmében „világörökségi, műemléki jelentőségű területen… új építmény létesítésével és a meglévő építmény tömegét megváltoztató átalakításával kapcsolatos építészeti-műszaki terveinek készítéséreÉ1 vagy É minősítéssel rendelkező okl. építészmérnök tervező jogosult. Az E2, É3 stb. jogosultságok tehát nem elegendőek. Jogosultság hiányában a tervtanács véleményt nem tud kiadni.

 

 

Miskolc, 2017. január 2.

 

Rudolf Mihály DLA sk.                                                              Kiser László sk.

B-A-Z Megyei Építész Kamara elnöke                                       Állami Főépítész, a Tervtanács elnöke

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács

3530 Miskolc, Csizmadia köz 1.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Kiser László

Állami Főépítész

részére

Tárgy: tervtanácsi kérelem

 

K É R E L E M

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács!

 

Kérem az elektronikusan, és 1 példányban nyomtatott formában mellékelten küldött tervdokumentáció tervtanácsi véleményezését.

 

 

Tárgy:                   Település neve, cím, helyrajzi szám, munka megnevezése

Tervező:                Neve, jogosultsága, névjegyzéki száma,

Székhelye:

Tel:

E-mail:

Megbízó:               Neve, székhelye:

 

 

 

 

 

 

Település, év/hónap/nap

 

 

Köszönettel,

 

 

Aláírás

------------------------------------------------

Név

 

 

 

 

 

Melléklet: 1 pld. tervdokumentáció

 

 

Eseménynaptár

<< 2018
Február
 >>
KeSzCsSzVa
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

Hírlevél

Hírlevél