Hírek / Események
Jótékonysági koncert a Művészetek Házában

 
Borsod Megyei Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács

Tisztelt Kamarai tagok, Tervező kollégák!

Jelen levelünkkel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács
(továbbiakban: Tervtanács) működéséről és a tervek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról kívánunk
tájékoztatást adni. A tervtanács illetékessége kiterjed Borsod-Abaúj-Zemplén megye teljes területére
településrendezési tervek véleményezésének esetében (lásd 2.1 pont); valamint a világörökség részét képező
Tokaj-Hegyalja Történelmi Borvidék 27 településére
vonatkozó építészeti-műszaki tervek véleményezése
tekintetében (lásd 2.2 pont);

A Tervtanács működését (a tervek benyújtásának módját, a dokumentáció tartalmi és formai követelményeit, a
véleményezés szempontjait stb.) a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006 (XII.7) Kormányrendelet
(továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

A további szabályokat a Kormánymegbízott által jóváhagyott Ügyrend tartalmazza, melynek kivonatát az
alábbiakban ismertetjük:

 

  1. 1. A tervtanács illetékessége, adatai:

A Tervtanács illetékességi területe Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe.

A Tervtanács elnevezése:          Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Településrendezési és
Építészeti-műszaki Tervtanács

Székhelye, címe:                      3530 Miskolc, Csizmadia köz 1.

Telefon:                                   (46) 514-638 (Kormánymegbízotti Kabinet titkárság)

E-mail:                                     Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ülések helye:                            a mindenkori meghívó szerint

A Tervtanács működtetője:       Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Kormánymegbízotti Kabinet – Állami Főépítész

 

2.         A településrendezési valamint az építészeti-műszaki tervtanács feladatköre:

2.1.      A településrendezési tervtanács véleményt formál a települési önkormányzat polgármesterének
vagy településrendezési eszköz tervezőjének megkeresésére a készülő településrendezési eszközről a
településrendezési eljárás közbenső véleményezési szakaszát megelőzően.

2.2. Az építészeti-műszaki tervtanács véleményezi:

2.2.1.    a települési önkormányzat településképi véleményét az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 71. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott azon esetekben, amikor a fellebbezés érinti az
elsőfokú határozatba beépült településképi véleményt,

2.2.2. a R. 9. § (4) c. pontja értelmében a polgármester településképi véleményezési eljárása hiányában a
világörökségi területen a több, egy tájegységet képező település közigazgatási területén új épület
építéséhez, meglévő épület bővítéséhez, valamint a településképet érintő homlokzati felújításhoz
vagy átalakításhoz szükséges építészeti-műszaki dokumentációt.

FONTOS!

A lakóépület építésének egyszerű bejelentésről szóló 155/2016. (VI.13) Korm. Rendelet nem tesz különbséget
a világörökségi területre vonatkozóan, azonban a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény; a
Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi kezelési tervéről szóló
485/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a tervtanácsi Rendelet előírásait be kell tartani,
és a jogszabályokat együttesen értelmezve kell alkalmazni.

A Tervtanácshoz javasoljuk a tervek vázlattervi szinten kidolgozott, de az elbírálhatósághoz megfelelő
tartalmú dokumentáció beküldését. A beadott építész terveknél nagyon fontos szempont a
környezetbe illesztés bemutatása,
látványterv, modell, fotódokumentáció stb. (
Lásd a Rendelet 11. és a 15. § rendelkezéseit).
A településszerkezetbe, a környezetbe való illeszkedés bemutatásához a –szomszédos építmények
bemutatásán túlmenően– javasoljuk annak tágabb környezetére, a településen belül való elhelyezkedésére
vonatkozó felülnézeti bemutatását is (pl. légi fotó).

A tervezés vázlattervi fázisában javaslunk előzetes konzultációt tartani az egyes településekre kijelölt
tervtanácsi tagokkal az alábbi táblázat szerint. A település főépítészi feladatait ellátó tervtanácsi tag
(lásd az alábbi táblázat szerint) részt vesz az adott terv véleményezésében a Tervtanácsi ülésen.

Tervtanácsi tag

Elérhetőség

Tokaj-Hegyalja 27 települése

Bodonyi Csaba DLA

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

világörökségi főépítész fejlesztéseket összefogó feladatai

Olajos Csaba

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Sárospatak

Tolcsva

Bodrogolaszi

Rudolf Mihály DLA

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Tokaj

Tarcal

Mezőzombor

Radványi György DLA

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Sátoraljaújhely

Makkoshotyka

Hercegkút

Salamin Ferenc

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Szerencs

Monok

Szegilong

Erhardt Gábor

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Abaújszántó

Erdőbénye

Tállya

Kovács Ágnes

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Szegi

Fábián Rigó Tamás

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Mád

Rátka

Golop

Bereczki Zoltán

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Legyesbénye

Bekecs

Sárazsadány

Dobos Péter

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Erdőhorváti

Vámosújfalu

Olaszliszka

 

A Tervtanács további tagjai:

Bernáth Mihály, Ferencz István DLA, Halmai Attila, Pirity Attila, Puskás Péter, Rostás László,

Sugár Péter DLA, Szűcs Gábor; Viszlai József

 

A tervek benyújtásának módja és lehetőségei:

-       ÉTDR felületen keresztül

-       E-mail-ben, lehetőleg összefűzött PDF formátumban, cím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

-       Személyesen, elektronikus adathordozón (CD, DVD, Pen drive)

-       Valamint minden esetben papír alapon is 1 példányban a Tervtanács címére postán beküldve, vagy
személyesen beadva.

A tervek benyújtása: (a tervtanácsi eljárás rendjét a Rendelet 12. § tartalmazza)

-       A tervtanácsi eljárás a jelen levél 3. oldalán található KÉRELEM kitöltésével és beküldésével indul.

-       Kérjük a Kérelmet aláírt .pdf és aláírás nélküli .doc formátumban is szíveskedjenek elküldeni.

-       A tervek bemutatása a digitálisan beküldött dokumentáció vetítésével történik.

 

Egyéb információk:

-       A tervtanácsi ülés időpontjáról a tervet benyújtók és a meghívottak részére meghívót küldünk.

-       A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánításáról szóló 5/2012. (II. 7.) NEFMI rendelet
elérhetősége, amely tartalmazza a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék néven történeti tájként műemléki
védelemben részesített 27 település felsorolását is:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200005.NEM

-       A tervtanácsokról szóló 252/2006 (XII.7) Kormányrendelet elérhetősége:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=104745.298617

-       A tervezési jogosultságokat az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1 sz. és 2 sz. melléklete szabályozza, melynek
értelmében „világörökségi, műemléki jelentőségű területen… új építmény létesítésével és a meglévő építmény
tömegét megváltoztató átalakításával kapcsolatos építészeti-műszaki terveinek készítésére

É1 vagy É minősítéssel rendelkező okl. építészmérnök tervező jogosult. Az E2, É3 stb. jogosultságok
tehát nem elegendőek. Jogosultság hiányában a tervtanács véleményt nem tud kiadni.

 

 

Miskolc, 2017. január 2.

 

Rudolf Mihály DLA sk.                                                              Kiser László sk.

B-A-Z Megyei Építész Kamara elnöke                                       Állami Főépítész, a Tervtanács elnöke_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács

3530 Miskolc, Csizmadia köz 1.

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Kiser László

Állami Főépítész

részére

Tárgy: tervtanácsi kérelem

 

K É R E L E M

Tisztelt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanács!

 

Kérem az elektronikusan, és 1 példányban nyomtatott formában mellékelten küldött tervdokumentáció
tervtanácsi véleményezését.

 

 

Tárgy:                   Település neve, cím, helyrajzi szám, munka megnevezése

Tervező:                Neve, jogosultsága, névjegyzéki száma,

Székhelye:

Tel:

E-mail:

Megbízó:               Neve, székhelye:

 

 

 

 

 

 

Település, év/hónap/nap

 

 

Köszönettel,

 

 

Aláírás

------------------------------------------------

Név

 

 

 

 

 

Melléklet: 1 pld. tervdokumentáció

 

 
Eredeti tervező keresése

 
JÖVŐ OTTHONAI - építészeti ötletpályázat
Tisztelt Partnerünk!

Ezúton ajánlom szíves  figyelmükbe a Sytle&Home Kft. szervezésében a lenti ötletpályázatot,
melyben cégünk a Hörmann Hungária Kft. nemcsak részt vesz, hanem különdíjat is felajánl a
leginnovatívabb Hörmann termékfelhasználást tartalmazó pályázat részére, mégpedig  egy 
szakmai úton való részvételt cégünk központjában a németországi  Steinhagen városában.

Részleteket az alábbiakban olvashatja, és várjuk a pályaműveket!

Bővebben...
 
Metszetek Heves megye építészetéből c. kiállítás megnyitója

 
Karácsonyi üdvözlet

 
Dr. Horváth Béla okleveles építészmérnök (1927-2013) emlékestje a Múzsák Kertjében
 
Piranesi díj és kiállítás 2015

A Piráni Építészeti Napok a világ egyik legnagyobb múltú nemzetközi építészeti konferenciája,
amely minden évben bemutatja a legfrissebb építészeti trendeket és a leginnovatívabb
térformálási ötleteket. A konferenciát több kapcsolódó építészeti kiállítás is kíséri, közülük a
legfontosabb a Nemzetközi Piranesi Építészeti Kiállítás: az előző két év munkáiból Ausztria,
Csehország, Görögország, Horvátország, Magyarország, Olaszország, Szlovákia és Szlovénia
jelölőbizottságai választják ki országonként azt az öt projektet, melyek bemutatkoznak a
tárlaton és versenyeznek a Piranesi-díjért.

Időpont: 2016. október 27. csütörtök, 17.00 óra

Helyszín: a HBM Építész Kamara kiállító terme (4028 Debrecen, Sarló utca 3. szám, Fszt.)

Megnyitja: KOVÁCS Péter DLA (építész)

 
Viszlai József Ybl-díjas építész előadása Miskolcon, a Feledy-házban

 
ARCHICAD 16-RÓL VÁLTÁS 17/18-RA című előadás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Építész kamara meghívja Önt és kedves kollégáit az
ARCHICAD 16-RÓL VÁLTÁS 17/18-RA című előadásra
2016. október 20-án csütörtök 9 órára a
miskolci KÓS HÁZba (Görgey A. u. 32.)

Az előadás tematikája a kamarai tagok által korábban feltett kérdéseken és
az azokat érintő témakörökön alapul, így az a helyi építészkamaránkra szabott.

Az előadást megtartja: Nagy Jenő okl. építészmérnök Archicad szakoktató

Az előadás a kamarai tagok számára ingyenes, azt a Miniszterelnökség támogatja.
Csak 60 fő előzetes jelentkezését áll módunkban elfogadni, melyet a
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címen lehet megtenni.

Jelentkezés és visszaigazolás nélkül a továbbképzésen nem lehet részt venni.
Jelentkezési határidő: 2016. október 18-a (kedd)

 

Bővebben...
 
Dr. Mikolás Tibor kétszeres Ybl- és Széchenyi Díjas építész emlékkiállítása
 
FELÚJÍTÁSI SEREGSZEMLE konferenciasorozat tervezőknek MÉK (2016/135): 1,5 pont

FELÚJÍTÁSI SEREGSZEMLE

konferenciasorozat tervezőknek

MÉK (2016/135): 1,5 pont

Bővebben...
 
Építészeti értékek főépítész szemmel

Meghívó

A Herman Ottó Múzeum – Miskolci Galéria és a Múzsák Kertje Alapítvány

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2016. szeptember 21-én, szerdán 17 órára a Feledy-házba
(Miskolc, Deák tér 3.) a

MISKOLC KALEIDOSZKÓP

rendezvénysorozat következő előadására

Téma:

Építészeti értékek főépítész szemmel

Előadó:

Rostás László főépítész
 
„IV. Plan-net.hu Településfejlesztési Konferencia”

Tisztelt Kamarai Tagok és Szakmagyakorlók!

Tájékoztatjuk, hogy a 2010., 2012., 2014. évi konferenciák folytatásaként Nyíregyházán
megrendezésre kerül a „IV. Plan-net.hu Településfejlesztési Konferencia”.

A konferencia címe: „A történeti városrész rekonstrukciók és a turizmus összefüggései”

A konferencia időpontja: 2016. szeptember 30. – 2016. október 01. (péntek-szombat)

Helyszín: Megyeháza, Bessenyei Nagyterem (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)

Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 22. (szerda)

A jelentkezéseket érkezési sorrendben regisztráljuk. A rendezvény helyszínének korlátozott
befogadóképessége miatt javasoljuk, hogy a jelentkezési feltételek elfogadását tartalmazó lapot,
valamint a regisztrációs lapot mielőbb szíveskedjenek megküldeni a  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre,
melynek regisztrálását írásban visszaigazoljuk.

Bízva a személyes találkozásban, várjuk jelentkezését.

A szervezők képviseletében, üdvözlettel:

Végh József
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területi Építész Kamara és a Klaszter elnöke,
ART VITAL Kft. ügyvezetője

Bővebben...
 
Bauder TETŐszimpózium Debrecenben

Bauder TETŐszimpózium Debrecenben

Bővebben itt olvasható:

http://hbmek.hu/bauder-tetoszimpozium-debrecenben-hamarosan/

Időpont: 2016. szeptember 26., hétfő

Helyszín: Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara 4028 Debrecen Sarló u.3.

A részvétel ingyenes, DE előzetes regisztráció szükséges!

További információ: www.bauder.hu

A rendezvény programját a MÉK 1 továbbképzési ponttal akkreditálta.

MÉK bírálati szám: 2016/64.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

3. oldal / 22

Eseménynaptár

<< 2018
Február
 >>
KeSzCsSzVa
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 

Hírlevél

Hírlevél